• image
    CIEVNA AMBULANCIA
    Poskytujeme komplexnú diagnostiku a liečbu cievnych ochorení

VYŠETRENIE JE HRADENÉ Z VÁŠHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

máme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami

VAŠA SPOKOJNOSŤ = NÁŠ CIEĽ

Profesionálny a ľudský prístup k pacientovi.

OBJEDNÁVAME NA PRESNÝ DEŇ A ČAS

(v prípade zmeny pacientov telefonicky kontaktujeme a preobjednávame)

MÁME MODERNÉ PRÍSTROJOVÉ CERTIFIKOVANÉ VYBAVENIE

Držíme trend  s najaktuálnejšími diagnostickými a terapeutickými postupmi.

V PRÍPADE POTREBY SPOLUPRACUJEME S VYŠŠÍMI PRACOVISKAMI

V prípade nutnosti invazívnych výkonov kontaktujeme invazívnych vaskulárnych špecialistov.