KOMPLEXNÁ DIAGNOSTIKA A LIEČBA CIEVNYCH OCHORENÍ

V rámci toho ponúkame a realizujeme:

 • Ultrasonografické vyšetrenie artérií a vén horných a dolných končatín
 • Ultrasonografické vyšetrenie krčných ciev
 • Dopplerovské vyšetrenie artérií a vén horných a dolných končatín
 • Meranie členkových tlakov a hodnotenie členkovo-brachiálnych indexov (ABI)
 • Meranie palcových tlakov a hodnotenie prstovo-brachiálnych indexov (TBI)
 • Digitálna photopletyzmografia vén dolných končatín
 • Oscilografické vyšetrenie
 • Kapilaroskopické vyšetrenie
 • Chladový a vazodilatačný pokus pri vazoneurózach
 • Prístrojová lymfodrenáž
 • Laboratórne vyšetrenia krvi
 • Pletyzmografické vyšetrenie

MÁME MODERNÉ PRÍSTROJOVÉ VYBAVENIE V PRÍPADE POTREBY INDIKUJEME ŠPECIÁLNE VYŠETROVACIE METÓDY 

V prípade potreby odosielame pacientov na hospitalizáciu do lôžkových zariadení a kontaktujeme vyššie pracoviská, spolupracujeme s endovaskulárnymi špecialistami a cievnymi chirurgami.