ODBORNÉ PUBLIKÁCIE

  • Názov
  • Význam kapilaroskopie v diagnostike a diferenciálnej diagnostike Raynaudovho syndrómu
  • Sulodexid v liečbe chronickej venóznej insuficiencie
  • Členkovo-brachiálny index ako prediktor kardiovaskulárnej morbidity a mortality
  • Diabetes mellitus 2. typu – „vaskulárne ochorenie“
  • Vysoké členkové tlaky a kardiovaskulárna morbidita
  • Syndróm diabetickej nohy – diagnostika, prevencia a liečba
  • Syndróm diabetickej nohy – stále aktuálny multidisciplinárny problém
"Ak sa človek má stať človekom, musí sa vzdelávať"
/J.A. Komenský/