Profil špecialistu

Zoznámte sa so špecialistom

MUDr. DÁŠA KMECOVÁ, PhD.

MUDr. DÁŠA KMECOVÁ, PhD.ODBORNÝ GARANT, HLAVNÝ ORDINÁR